Bokkepop bedankt - tot volgend jaar!

Huisregels

 • Alcohol;
  Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar! Het barpersoneel kan je om legitimatie vragen. Daarnaast staan wij voor een verantwoord alcoholgebruik. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd.
 • Identificatie;
  Tijdens het festival moet je je, net als in de rest van Nederland, verplicht legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse Identiteitskaart en rijbewijs.
 • Brandbeveiliging;
  Volg bij calamiteiten altijd de instructies van ordedienst-medewerkers/beveiligingsmedewerkers op. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ordedienst-medewerkers/beveiligingsmedewerkers onmiddellijk.
 • Aanwijzingen opvolgen;
  De bezoekers zijn verplicht de voorschriften en aanwijzingen van de ordedienst-medewerkers en beveiligingsmedewerkers op te volgen.
 • Eigendommen;
  Het is verboden Bokkepop-materiaal mee te nemen vanaf het Bokkepop-terrein. Bij beschadiging hiervan en van eigendommen van derden in de directe omgeving van het Bokkepop-terrein bent u aansprakelijk voor de reparatie en/of vernieuwingskosten.
 • Gevonden voorwerpen;
  Gevonden voorwerpen dient u bij de muntverkoop in te leveren.
 • Handel in goederen;
  Het is verboden op of in de directe omgeving van het Bokkepop-terrein goederen of entreekaarten te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Gooien;
  Het is verboden met dranken of andere goederen te gooien naar het podium en naar apparatuur. De gemaakte schade wordt persoonlijk op u verhaald.
 • Wapens;
  Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. De ordedienst-medewerkers en beveiligingsmedewerkers kunnen u controleren en/of fouilleren op het bezit van wapens.
 • Parkeren en rijwielstalling;
  U dient uw voertuig zodanig op de aangeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.
 • EHBO;
  Er zijn gediplomeerde EHBO-ers aanwezig welke eerste hulp kunnen verlenen.
 • Verdovende middelen;
  Het verhandelen van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.
 • Fouilleren;
  Er kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle door ordedienst-medewerkers of beveiligingsmedewerkers. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Vrouwen kunnen op verzoek worden gefouilleerd door een vrouwelijke beveiligingsmedewerkster.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar;
  Kinderen jonger dan 12 jaar betreden onder begeleiding van een ouder op eigen risico de tent’.
 • Geluid(sniveau);
  In de tent wordt geluid geproduceerd. Bokkepop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in de tent geschiedt daarom op uw eigen risico.
 • Aansprakelijkheid;
  Gebruik van de garderobe 1 munt. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk, voor schade aan personen of goederen of diefstal van goederen. Iedereen is op eigen risico aanwezig.
 • Foto’s;
  Alle foto’s mogen gebruikt worden voor reclamedoeleinden e.d.
 • Munten;
  Het is niet mogelijk om drank te betalen met geld, het gebruik van munten is verplicht. Gekochte munten worden niet retour genomen.
 • Pinnen;
  Er is mogelijkheid tot pinnen. Hier kunnen wij eventuele transactie kosten in rekening brengen € 0,27.
 • Bewaking;
  Het terrein is te betreden op eigen risico, er is camerabewaking aanwezig.
 • Sluitingstijden:
  De muziek stopt om 02:00 uur, de muntverkoop sluit om 02:15 uur, de bar sluit om 02:30 uur en het terrein is leeg om 03:00 uur. Iedereen dient om 03:00 uur van het terrein af te zijn.